Ae trong diễn đàn có phải người cha tốt

Tôi yêu quê tô

Uid: 9940
Binh nhì
Tự nhiên ngồi ngẫm lại sự đời và cái nhân quả trong cõi hư vô bỗng hoang mang, tôi đã có gia đình và đàn con thơ, vẫn rất mực yêu thương gia đình và các con, dành phần lớn thời gian vui chơi bên gia đình, mỗi tội thú vui tao nhã đi ăn của lạ khó bỏ, mà hàng ngày vẫn thấy các bài đăng tội tà râm ghê gớm ảnh hưởng lắm, theo các đạo hữu nó có ảnh hưởng nhân quả đến gia đình không.
 

Jackchen

Uid: 9941
Binh nhì
Không sớm thì muộn tôi cũng đang bị nghiệp của mình làm cho phát điên lên không biết có phải do lúc trước đi nhiều nhưng tôi cũng nhẹ nhàng lịch sự nhưng nghiệp nó tới tranh không được
 
Top
amung
X